ข่าวสารและโปรโมชั่น

บริษัท ที แอท พี ฟู้ดส์ แอนด์ดริ้งกิ้ง โปรดักส์ จำกัด

เปิดรับสมัครงาน

 สำหรับผู้ที่สนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับทีมงาน

บริษัท ที แอท พี ฟู้ดส์ แอนด์ ดริ้งกิ้ง โปรดักส์ จำกัด  (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)

สามารถเลือกชมตำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้ตามรายละเอียดข้างล่าง
 
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังนี้
 

 พนักงานขาย

เพศ  : ชาย/ หญิง

การศึกษา : วุฒิปวส. – ป.ตรี

คุณสมบัติ

- รักงานขาย

- มีประสบการณ์ในการขายสินค้าอุตสาหกรรมจะรับพิจารณาเป็น พิเศษ

- มีความเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร    

- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีมีรถยนต์เป็นของตัวเอง

 
 
 
 

ผู้จัดการร้าน   

เพศ  : ชาย/ หญิง

การศึกษา : ระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา

คุณสมบัติ

- ดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานการต้อนรับและการบริการ

- ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดร้าน ในแต่ละวัน

ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ และติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ

- ใช้ดุลยพินิจ ท่าทาง และคำพูดที่เหมาะสมในการแก้ไขสถานการณ์อันเกิดจากผู้รับบริการ

- ตรวจสอบตารางการทำงานของพนักงาน เพื่อให้มีบุคลากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

- สังเกตและบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนที่รับผิดชอบ

- ทำสรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เช่น ผลการปฏิบัติงาน, ปัญหาและการแก้ไข, รายงานการขายและ stock สินค้า

- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

- จัดสรรแบ่งงานให้กับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- สามารถดูแลภาพรวมของงานบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าสูงสุด

- ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

Powered by MakeWebEasy.com